Pernilla_Wraneus_LinkedIn_bakgrund_1

HR-strateg

Införande av digital företagshälsovård. Att skapa ett hållbart arbetsliv kräver nya sätt att tänka runt omkring företagshälsovård. Pernilla genomför förstudier för att ta helt nya processer, metoder och hälsotjänster som pulsmätningar för tidiga signaler på ohälsa, digitala möten med läkare och psykologer och effektiv uppföljning i syfte att öka möjligheten till proaktivt förbättringsarbete.​

Införande av People analytics dashboards. I en tid då HR blir alltmer datadrivet kan Pernilla införa metoder och processer för att samla in och analysera HR-data genom att identifiera relevant data att analysera samt driva implementering och uppföljning.​

Införande av kompetensmodell och processer och verktyg för performance reviews. I branscher som präglas av snabb utveckling och stor konkurrens måste förutsättningarna för kompetensutveckling vara enkla & tydliga. Pernilla har erfarenhet av att skapa kompetensmodeller samt verktyg för feedback, performance reviews och måluppföljning.

Ledarskapscoach

Utveckling av ledarskapsmodeller och ledarskapsprogram. En förutsättning för en väl fungerande verksamhet är väl fungerande ledare. Pernilla utvecklar ledarskapsmodell för att förtydliga roller, ansvar, befogenheter och kompletterar dessa med utbildningsprogram

Utveckling av mentorsprogram. Pernilla driver och utvecklar mentorsprogram för ledare med utbildning av mentorer, matchning av deltagare och uppföljning. Pernilla agerade själv mentor regelbundet.

Interimschef

Pernilla har mångårig erfarenhet som chef och ledare i framför allt IT-branschen, i roller som Affärsområdeschef, Konsultchef, Talent manager och HR Direktör.

HR Direktör IT-konsultbolag med drygt 1100 anställda på 20 orter i Sverige. Ansvarade för samtliga strategiska och operationella HR-relaterade processer i företaget.

Affärsområdeschef IT-konsultbolag med 80 anställda inom digital utveckling, strategi och transformation. Fullt resultatansvar med försäljning, marknadsföring och leveransansvar. Enheten bestod av systemutvecklare, projektledare, systemarkitekter, UX och frontend-specialister samt digitalstrateger.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close