Pernilla_Wranéus_sofaPernilla Wranéus har 20 års erfarenhet av IT-branschen i flertalet roller. Konsult, Affärsområdeschef, Talent manager samt HR-chef. Pernilla har suttit i ledningsgruppen för tre börsnoterade bolag och har mångårig erfarenhet av att driva och utveckla företag. Hennes breda bas med såväl affärs- som personalledning gör att Pernilla snabbt kan sätta sig in i nya företag, situationer och möjligheter. Pernillas spets ligger i att få affär och personalutveckling att gå hand i hand, med ett särskilt fokus på de möjligheter som den digitala transformation innebär.

Pernilla har erfarenhet av att arbeta i multinationella företag och har från ett HR-perspektiv drivit företagsöverlåtelser och sammanslagningar. Hon har också erfarenhet från att etablera och driva offshoring-verksamhet.​

​Pernilla är en mycket uppskattad och erfarenhet ledare som leder med starka värderingar och fokus på människan. Hon är passionerad kring Employer Branding, rekrytering, lärande och utveckling, ledarskap och strategi. Pernilla har också praktisk erfarenhet av att arbeta proaktivt kring hälsa och ett hållbart arbetsliv.​

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close