På outforskat vatten med fel karta

Man kan förvånas över de utforskare på medeltiden som gav sig ut på seglatser med en världsåskådning och karta som byggde på att jorden var platt. Nu i efterhand får vi vara tacksamma för deras mod/dumdristighet. Men jag är tveksam till att vi kommer se tillbaka på centralbankernas nuvarande experiment med negativa styrräntor med samma välvilja. I denna bloggpost kommer jag hävda att nuvarande penningpolitik är att jämföra med att ge sig ut på outforskat vatten med en gammal och felaktig karta.

I praktiken driver centralbankerna sin penningpolitik efter det enkla samband som man fick lära sig i grundkursen i nationalekonomi. Den s.k. Philips-kurvan säger att det finns ett omvänt samband mellan inflation och arbetslöshet enligt grafen nedan. En ökning av inflationen minskar antalet arbetslösa, i alla fall inom ett visst intervall. Det är en tilltro till detta samband som gör att Svenska Riksbanken är så fokuserade på att få upp inflationen från nuvarande nivå om 1,1 % till målet om 2%. Riksbanken tycks jaga detta mål till varje pris. Just nu har vi, precis som flera andra länder, en negativ styrränta och Riksbanken agerar med nästan samma kraft som 1992 när den tidigare Riksbankschefen Bengt Dennis införde en styrränta på 500% för att försvara kronan. Nu är alltså styrräntan negativ! Tro mig! Det scenariot omnämns inte i någon av grundkurserna i makroekonomi!

Flera länders centralbanker har satt negativ styrräntor för att få fart på sin ekonomi och inflation. Men en låg ränta ska företag uppmuntras till investeringar, exporten öka när den lokala valutan förlorar i värde vilket ger fart på ekonomin. Det ska ge fler jobbtillfällen och konkurrens om arbetskraften samtidigt som importen blir dyrare vilket sammantaget ger ökad inflation. Voilá! Så är i alla fall tanken. Den Japanska central banken har haft en negativ styrränta längst men ser inga större önskade effekter. De har tom diskuterat s.k. “helikopterpengar” där man pytsar ut pengar till invånarna för att få fart på konsumtionen och inflationen.

Flera har börjat ifrågasätta såväl sambandet mellan inflation och sysselsättning som inflationsmålet i sig. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har ändrat vår världsbild och driver ner prisnivåerna och inflationen över hela världen. I det senaste numret av Affärsvärlden dömer de ut Donald Trumps krav på att införa tullar för att förhindra att amerikanska jobb “exporteras” till Kina och Mexiko. De hävdar istället att arbetstillfällena i själva verket har försvunnit genom rationaliseringar drivna av teknisk utveckling. Men egentligen har vi, precis som Trump vill, infört “tullar” när vi dopar vår valutakurs med en negativ styrränta. Dopning innebär alltid skaderisker. Flera hävdar att centralbankerna håller på att “pumpa” upp den största finansbubblan genom tiderna. Och visst blir man orolig när löpsedlar och experter säger att man “måste” spara i aktier eller andra exotiska tillgångsslag när räntan är så låg. Och centralbankerna tycks ha fastnat i ett “Chicken Race” där de måste sänka räntan för att bevara sitt lands konkurrenskraft när andra centralbanker gör det. Varje finansiell bubbla hitintills har lett till nya regelverk för att förhindra att det händer igen. Men hur gör vi när det är centralbankerna som är de vilda spekulanterna på alldeles för djupt vatten?

EUs dom nyligen att Apple har undvikt skatt genom att “flytta” sina vinster till Irland där bolagsskatten är lägre visar att det finns en vilja på makronivå att ta tag i baksidan av globaliseringen. Men jag tror att det även finns något i centralbankernas vådliga experiment som vi kan ta med oss på en mer jordnära mikronivå. Har vi säkerställt att vi har en uppdaterad “karta” med rätt nyckeltal när digitaliseringen och globaliseringen har förändrat förutsättningarna för vår världssyn. Är t ex den lokala marknadsandelen, relativa lönsamheten mot våra mest jämlika konkurrenter, kundnöjdheten hos nuvarande kunder de mest relevanta nyckeltalen att styra vår verksamhet?

Categories SvenskaTags ,

3 thoughts on “På outforskat vatten med fel karta

 1. Mycket bra skrivet. Du är en stjärna!
  // Cålle

  Carl Nilsson
  Järnblästgatan 26
  286 32 Örkelljunga

  Cgfnilsson@msn.com

  > 1 sep. 2016 kl. 08:26 skrev Adacra :
  >
  >
  >

 2. Agneta Wranéus 8 September, 2016 — 08:59

  Klart och redigt uttryckt så även en lekman förstår. Mycket imponerad !

 3. Strålande bra beskrivning //S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close