Vad banker kan lära av Microsoft

I en tidigare bloggpost har jag poängterat vikten av att banker tar sitt sociala ansvar för att på sätt återställa privatkundernas förtroende, framför allt de största bankerna som anses vara systemkritiska, “Too big to Fail”. I den här bloggposten kommer jag att fokusera på en av de största teknikhändelserna i år och en gigant som alla kritiker vill skall misslyckas. Naturligtvis tänker på jag på Microsoft och deras förestående lansering av Windows 8 och deras Surface-enhet.

Jag kommer att använda ett ramverk som den kända managementtänkaren Jim Collins tog fram i sin bok “How the Mighty Fall” för att visa hur Microsoft trotsar tyngdlagen samt att Apple är undantaget som bekräftar modellen. Syftet är inte att jämföra bolagen. Det finns redan många som har gjort den jämförelsen. I den här bloggposten kommer jag lyfta fram fem framgångsfaktorer som jag tror ligger bakom Microsofts unika förmåga att snabbt anpassa sig. Jag tror att lärdomarna även är relevanta för banker, framför allt nu när många tror att nästa iPhone kommer ha stöd för mobila betalningar.

Jim Collins blev känd för sin bok “From Good to Great“. Hans senaste bok, “How the Mighty Fall”, förklarar utvecklingen för ett antal mycket stora företag som gick från framgångssaga till glömska eller konkurs. När dessa bolag var på toppen användes de ofta som “case” på ledande Business Schools och ansågs nästan vara “Too big to Fail”. Författen identifierade fyra faser som alla dessa företag genomgick under sin resa mot sin undergång.


Under de inledande faserna upplever det stora företaget stigande aktiekurser men förstår inte att de har fastnat i sin egna framgångar. Övertygade om sin oövervinnlighet jagar de aggressivt marknadsandelar och tvekar inte att diversifiera sin verksamhet för att växa ännu mer. Men när de själva inser att de har nått sin topp och är på väg utför försöker de häva nedgången genom djärva företagsförvärv eller nytt karismatiskt ledarskap. Ni som har läst biografin om Steve Jobs vet att Apple var i den fjärde fasen när de köpte Next för att få tillbaka Steve Jobs (som de hade sparkat några år tidigare). Men, precis som Jim Collins förklarar i sin bok är modellen i sig inte ödesbestämd. I filmen “Terminator” ges det hoppingivande citatet ” There is no fate, but what we make for ourselves”. Steve Jobs bevisade det verkligen med den fantastiska turn-around som han gjorde med Apple.

Om vi tittar på Microsoft skulle många kritiker hävda att Microsoft har passerat fas ett och två i modellen. Men de måste ge Microsoft ett erkännande för den nästan kusliga förmåga som de har visat att vända företaget när branschen genomgår omfattande teknikskiften. Vi har alla hört historien om när Bill Gates skickade sitt “Internet Tidal Wave”-mail till alla sina direktrapporterande och därefter vägrade ta några möten med dem om de inte berättade hur de skulle anamma Internet.

Det stora tillkännagivande som Microsoft gjorde i juni var imponerande. Med den nya Surface-enheten som de presenterade så visar de att de har anammat teknikskiftet från stationära datorer till surfdatorer. Och de visade med eftertryck att de har en konkurrent till iPad. I mitt tycke ser den ut att tom ha passerat iPad, men det är inte vad jag vill fokusera på här. (klicka här för att bedöma själv).

När jag läser de artiklar som har skrivits om Surface så känner jag igen några intressant mönster. Jag har identifierat fem teman som återkommer när Microsoft släpper in oss bakom kulisserna så att vi får följa utvecklingen av deras mest framgångsrika produkter. Dessa teman återkommer i böcker och artiklar från ledande management tänkare och kan därför fungera som riktlinjer för företag som inser att man inte behöver vara först om man snabbt kan identifiera marknadsförändringar och sedan snabbt ställa om hela företaget för att vinna på denna nya marknad.

Här är mina fem teman med kommentarer om hur de är relevanta för banker:

  1. Only the paranoid survives. Andrew Grove, som var VD för Intel, identifierade botemedlet mot den tredje fasen i modellen för hur stora företag misslyckas. Du måste vara paranoid för att identifiera din nästa konkurrent eller teknikskifte tidigt. Paranoida bankirer borde inse att dagens dödläge mellan de fyra stora affärsbankerna inte kommer att bestå. De skulle säkerställa att de var förbereda när Google och Apple lanserar lösningar för en digital plånbok. De skulle även följa utvecklingen med sociala medier och sociala lån (P2P-ledning).
  2. Komplett lösning. I alla marknadsförares bibel, “Crossing the Chasm“, förklarar Geoffrey Moore att innovatörer måste se till den kompletta lösningen för kunden när de vill nå massmarknaden för “sin” nya innovation. Det är vad Microsoft gjorde med Surface. De insåg att de måste ta fram hårdvaran själv för att ge en optimal användarupplevelse för kunderna som börjar använda Microsofts Windows 8 operativ system. Även om affärsbanker hävdar att banking är IT så är det få affärsbanker som har slutat strategiska allianser med teknikföretag för att ta fram kompletta lösningar som ger innovativa kundupplevelser.
  3. Embrace and extend. Microsoft gjorde ett marknadsföringsmässigt genidrag när de lanserade Surface. De förklarade att det var både en surfplatta OCH en arbetsstation. På så sätt visade de att de anammade surfplattetrenden (iPad) samtidigt som de bygger på sin dominans på arbetsstationerna. När nischbankerna lanserade on-line banking var affärsbankerna riktigt snabba med att anamma internet och erbjuda liknande tjänster. Men ingen av bankerna som har ett starkt kontorsnätverk har ännu tagit steget att bygga ut erbjudandet genom att erbjuda rådgivning on-line. På så sätt skulle de kunna erbjuda sina kunder både tillgänglighet och kontinuitet i relationen till sin rådgivare.
  4. Inga heliga kor. De som har läst Steve Jobs-biografin inser att det fanns en strid mellan Steve Jobs och Bill Gates om man skall erbjuda en öppen eller sluten lösning. Microsoft har alltid förespråkat den öppna lösningen då de licenserar sin mjukvarar till intresserade hårdvaruleverantörer. Apple har valt att själva utveckla såväl hård- som mjukvara och argumenterat för att det är nödvändigt för att ha kontroll över användarupplevelsen. Med Surface har Microsoft prestigelöst slaktat sin “heliga ko” och tar risken att störa relationen till sina hårdvarupartners. Allt för att ge en optimal användarupplevelse. Vilken affärsbank vågar ta klivet att knoppa av sina fondbolag för att visa på att de inte favoriserar sina egna fonder? Eller vem vågar föregå ett eventuellt lagförslag att återigen åtskilja commercial och investment banking för att verkligen fokusera på sina kunder?
  5. Skunk works. Det finns flera historier om hur Microsoft lyckades lägga locket på kring utvecklingen av Surface genom att isolera teamet i en bunker. Men jag tror inte bara att det var för att vara hemligtsfulla. Det finns ett otal historier om hur Microsoft, Microsoft, IBM, Apple och andra företag väljer ut sina bästa medarbetare, utmanar dem med nästan omöjliga mål och isolerar dem från den dagliga verskamheten i sk skunk works. Hur många affärsbanker har satt upp liknande skunk works för att utveckla NFC-baserade digitala plånböcker som kommer revolutionisera kundupplevelsen?

I en tidigare bloggpost berättade jag om en analytiker på Gartner som förlöjligade CIO:erna på våra fyra stora affärsbanker när han berättade att de alla hade en “follow-the-leader”-strategi. De och alla andra kan förhoppningsvis hitta en tröst i att Microsoft har visat att man inte behöver vara först om man har förmågan att snabbt anpassa sig. Så, om du verkligen tror att det enda som är konstant är förändring så finns det anledning att lära av Microsoft.

Categories SvenskaTags , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close