Billiga råd om rådgivning

Nu har det hänt igen. Finansinspektionen har rutit till och dragit in tillståndet för försäkringsmäklaren Svensk Kapitalservice & Rådgivning AB pga av brister i rutinerna vid dokumentationen av rådgivningen samt i kontrollerna för att motverka penningtvätt. Det här inte första gången som FI visar att de menar allvar med regelefterlevnaden. Det har drabbat flera aktörer. Forex är troligen det mesta kända fallet. När de bestraffades med den maximala boten på 50 Mkr försökte deras dåvarande styrelseordförande få en positiv spinn på kritiken med att det var en billig rådgivning jämfört med vad managementkonsulter brukar debitera. Nu skall ni få en ännu billigare rådgivning. Helt gratis skall jag ge fem råd för hur ni skall sova bättre om nätterna:

  1. Visa det halvfulla glaset. Ledningen måste visa att det är viktigt att göra rätt och det utan framställa regelefterlevnaden som en skrämmande p-bot. Det finns ett affärsvärde i att göra rätt. Med fungerande rutiner mot penningtvätt minskar man risken för kostsamma bedrägerier och ett väl fungerande rådgivningsstöd ökar säljeffektiviteteten och uppfyller dokumentationskraven.
  2. Utbilda och diskutera. Även om licensieringen och den årliga kompetensuppdateringen täcker såväl regelverket mot penningtvätt som rådgivningsansvaret finns det ett behov av att diskutera frågorna. För de finns där. Ta gärna tjuren vid hornen och samla kontoret för en diskussion om säljeffektivitet OCH regelefterlevnad. Visa att det inte behöver vara ett motsatsförhållande.
  3. Skapa systemstöd för att gör det lätt att göra rätt. Gör om rådgivningsstödsystem så att de gör skäl för namnet. De skall stödja rådgivaren och helst även kunden under rådgivningssessionen.  Var innovativ och använd tekniken för att förenkla dokumentatationen av rådgivningen. Skall man spela in rådgivningen? Kan kunden godkänna råden med en signatur på en pekplatta istället för ett otal pappersbaserade avtal?
  4. Fånga problemen så notera roten som möjlighet. Låt inte regelefterlevnaden bara vara ett ansvar för middle office. Skapa en återkopplingsloop så att erfarenheterna från middle-office återmatas till de som är närmast kunden.
  5. Följ upp och hantera avvikelser. Ingen vill att FI skall komma och hitta avvikelser från rutinerna. Det bästa sättet att undvika det är att själv fånga upp dem systematiskt. Med enkla automatiska arbetsflöden kan man påminna rådgivare om att dokumentera en rådgivning som finns i rådgivarens kalender och som har resulterat i några förändringar i kundens portfölj.

Råden är som sagt gratis. Jag ber bara om en gentjänst. Bli inte för ensidiga kring regelefterlevnaden. När lagen om finansiell rådgivning trädde i lagakraft år 2003 intervjuade jag rådgivare som vittnade om att de helst hade velat ducka när kunderna bad om råd. Ett överdrivet compliance-fokus gynnar varken er eller kundens affär.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close