Consumerization of Wealth Management

Consumerization är begreppet för en av de hetaste megatrenderna inom IT. Det handlar om att det är konsumentmarknaden, inte företagsmarknaden, som driver den tekniska utvecklingen. Många IT-chefer har säkert drabbats av mardrömmar när de hör att Gartner och andra marknadsanalytiker utmålar en framtid där yngre rekryter kommer kräva att de får använda sin egen iPhone eller iPad på företagets nätverk när de tar anställning. Det finns även en consumerization inom wealth management. I detta blogginlägg tänker jag ge min syn på utvecklingen och vilka utmaningar/mardrömmar som kommer att drabba aktörerna inom wealth management.

Om jag får raljera lite kring rådgivningen för 5-10 år sedan så var det ganska enkelt att ge bra placeringsråd till privatkunderna. Och då tänker jag inte på att marknaden var bättre då. Rådet var det samma oavsett kundens intresse, tidshorisont och riskaptit: minska din exponering mot enskilda aktier (Ericsson, Astra och Volvo) och skaffa fonder med en större geografisk spridning. Att kunderna skulle placera i alternativa placeringar var aldrig aktuellt. Nu är det dock många som investerar i råvaror, hedge och tom Private Equity. Tillskillnad mot utvecklingen inom IT som präglas av “pull” från kunderna så drivs denna consumerization av bankernas offensiva produktutveckling (“Push”). Bankerna driver även på utvecklingen inom Private Banking-affären på grund av en allt tuffare konkurrens om de mest förmögna privatkunderna.  Dessa s.k. High Net Worth-kunder står för en stor del av den förmögenhet som alla private bankers vill förvalta. Problemet är det finns få sådana kunder och att alla aktörer vet vilka de är. Konsekvensen är att bankerna sänker förmögenhetskraven på sina private banking kunder.

Ovanstående graf visar på den främsta utmaningen som kommer med denna consumerization. Sänker man tröskeln får man fler kunder som skall hanteras med samma höga servicenivå som man tidigare bara gav till ett fåtal kunder. Och eftersom de nya kunderna inbringar mindre intäkter så kommer man troligen inte anställa fler kapitalförvaltare. Så när IT-cheferna drömmer mardrömmar om en spretig IT-miljö så svettas ledningen för bankerna över utmaningen med att vinna nya kunder samtidigt som de skall ge sin allra bästa VIP-service till allt fler kunder i en miljö med allt mer komplexa produkter och tuffare regulatoriska krav.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close