Demo av rådgivningsstöd för pekplatta

Jag har lagt ut två filmer på Youtube kring den prototyp som vi har tagit fram på Softronic för att visa på hur pekplattan kan användas för att öka säljeffektiviteten och säkra regelefterlevnad i det personliga rådgivningsmötet.

Den första filmen är en intro som ifrågasätter det faktum att många har räknat ut bankkontoren. De står trots allt för 80% av all försäljning och det finns en potential att öka den ytterligare genom att höja den lägsta nivån när det gäller säljeffektiviteten på kontoren.

I den andra filmen demonstreras den prototyp som vi har tagit fram i vårt innovationscenter. Den är baserad på en pekplatta som använder sig av Windows 7. Det är alltså teknik som finns idag och som dockar in väl i den infrastruktur som de flesta banker redan har.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close