Nästa år tar finansmolnet fart

Oron på finansmarknaden gör att såväl kunder som marknadsanalytiker är osäkra på vad som väntar oss nästa år. Jag tror att vi i slutet av FY12 inser att det inte var en dimma av osäkerhet som gjorde framtiden oförutsägbar utan molnet. Här är mina fyra huvudskäl till att 2012 blir året då finansmarknaden tar åt sig molntjänster på allvar:

  1. Frustration över IT-budgeten får verksamheten att upphandla molntjänster själva. Många vittnar om att den totala IT-budgeten kommer ligga kvar på samma nivå som i år. Med tanke på att få aktörer har hunnit avveckla system i samma takt som det har tillkommit nya kommer förvaltningen ta en ännu större andel av IT-budgeten. Verksamheten kommer sedan erfara att de 30-40% av IT-budgeten som skall användas för nyutveckling inte kommer gagna affären. Troligen kommer de tvingande projektet äta upp en stor del av utvecklingsbudgeten. Bokstavssoppan med tvingande projekt som Basel II, MiFID, PSD och UCITS kommer utökas med FATCA och Solvens II. Lägg sedan till flera gigantiska systemersättningsprogram så förstår ni verksamhetsledningens önskan att ta kontroll över sin egen affärsutveckling. Och som Annika Falkengren, koncernchef på SEB, lär ha sagt så är Banking IT.
  2. Ökad trygghet med att upphandla molntjänster. I boken Crossing the Chasm beskriver Geoffrey Moore teknikskiften och hur leverantörer lyckas ta klivet över “klyftan”  från de teknikdrivna köparna till de tidigare pionjärerna som ser möjligheter att förändra sin affär. Han använder bildspråket kring en bowlingbana när han beskriver brohuvudet efter att man har tagit klivet. Då leder framgångarna inom ett område till framgångar inom närliggande områden (nerslagna käglor). Det är precis vad vi ser nu.  Nu berättar cheferna inom försäljning, marknadsföring, HR och regelefterlevnad hur nöjda de är och att de har fått tillåtelse att lägga ut känslig information om kunder och personal i molnet.   
  3. Uppdämt affärsutvecklingsbehov. Det kommer bli tydligt för verksamheten att de har fått stå tillbaks för länge. Givet turbulensen på finansmarknaderna måste de få fart på produktutvecklingen. De tvära kasten på börserna gör att kunder inte accepterar indexkramande fonder längre.  Nu är privatkunderna intresserade av hedge, råvaror och andra alternativa placeringar som tidigare bara nyttjades av professionella placerare. Att erbjuda dem till privatmarknaden kommer driva krav på ökad rådgivning och transparans som kommer ställa krav på förbättrat systemstöd. Och då kan man inte vänta på ett nytt depåsystem som lanseras om fem år.
  4. Ändrade kundbeteende. kundernas krav på ökad tillgänglighet och möjlighet att hoppa mellan olika kanaler och mötesplatser kommer fortsätta och rent av öka om marknaden präglas av osäkerhet och/eller förämrade ekonomiska förutsättningar.  Som finansinstitut måste man även inse att en allt större del av den finansiella rådgivningen sker på olika mötesplatser på nätet där kunderna frågar varandra istället för banken. Att “möta kunden där kunder är” kommer säkert bli ett stridsrop för många finansinstituten som oroar sig för en åldrande kundbas. Här kommer sociala medier, molntjänster och andra möjligheter kring Web 2.0 vara ett viktigt verktyg.

Radar Group, som är en av de ledande marknadsanalytikerna, säger att 31% av alla deras kontakter använder sig av molntjänster idag. Andelen är högst inom offentlig sektor. Min gissning är att finanssektorn kommer att göra ett rejält ryck under 2012 när verksamhetsledningen i allt större utsträckning tar kontroll över sin affärsutveckling och börjar använda molntjänster för att snabbt kan skapa kundvärde och en attraktiv ROI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close