Put your money where your mouth is

Trenden är tydlig. Det är inte på transaktionerna utan rådgivningen som de finansiella instituten tjänar sina pengar. Till en viss del är det en medveten strategi från bankerna att få kunderna att själv utföra olönsamma ärenden via bankens internetkontor. Med en stor del av intäktsminskningen ligger även utanför bankernas kontroll. Idag måste alla mäklare erbjuda DMA (direct market access) till courtagesatser som är en bråkdel av vad de var för en decenium sedan. På motsvarande sätt har SEPA drastiskt reducerat priserna på utlandsbetalningar. Den här utveckligen är ingen nyhet för banker eller fondkommissionärer. En snabb genomgång av VD-orden i årsredovisningarna visar att insikten finns där. Swedbanks Michael Wolf pratar om förflyttningen från en produkt- till en rådgivningsorganisation. SEB beskriver sig som en relationsbank samtidigt som Pär Boman säger att Handelsbankens organisation utformats för att åstakomma lyckade kundmöten. Nordea är inte sämre; “everything everyone does in Nordea has one key purpose – to deliver great customer experiences”.

Men vart styr bankerna sina IT-investeringar? Frågan är retorisk. Min uppskattning är att merparten av utvecklingsbudgeten på bankerna går till projekt för säkra regelefterlevnad eller för att öka den interna effektiviteten och på så sätt minska kostnaderna eller de operativa riskerna. Jag hoppas att de stora etablerade aktörerna inte invaggas i en falsk trygghet att dessa megainvesterinar i en effektiv transaktionsorganisation ger dem en inträdesbarriär mot nya och mindre konkurrenter. Det tror inte jag. Det kommer bara skapa en grogrund för effektiva och produktoberoende rådgivningsleverantör. Se bara på Söderberg & Partners framgångar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close