Hur många sparkunder har fått en ändrad passandebedömning?

Det är nu nästan exakt ett år sedan FI kom med sin uppföljning av branschens MiFID-anpassning. Då kom ingen av de bedömda bolagen undan utan anmärkning. Flest anmärkningar kom inom passandebedömningen där endast 30% var utan anmärkning. En stor fråga var i vilken utsträckning man kan “läka” kundens brist på kunskap och därmed lämplighet att handla med vissa produkter. Nu undrar man om rådgivarna har kunnat läka sina kunder eller om de har fått ändrad passandebedömning under året som har gått

Categories Banking, SvenskaTags , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close