Helkund – ett relativt begrepp

När vi i vårt innovationscenter tog fram en prototyp till framtidens rådgivningsstöd försökte vi avdramatisera vad många ser som branschens “holy grail”, dvs hur man skapar helkunder. Vår tes om hur man lyckas var enkel – a) ta kundperspektivet utifrån olika “personas” eller kundtyper när du definierar vad som utgör en helkund och b) se till att alla som har kundkontakt kan se vad som saknas för att göra kunden till en helkund. Självklarheter? Eller är det så att dagens rådgivningsstöd gör det svårt att “se skogen för alla träd” när de bara visar kundens alla engagemang?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close